Oda üyeliği için başvuruda istenen belgeler

1- Oda üyeliği başvuru dilekçesi (TRO’da mevcut).

2- Bakanlıkça hazırlanacak ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.

3- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah).

4- Başvuru tarihinden önce, son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı (Cumhuriyet Savcılıklarından Sabıka Kaydınızı alırken kamu kurumuna-resmi kuruma verilmek üzere ifadesini kullanmanız gerekmektedir).

5- Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya denklik belgesinin aslı (oda yetkilileri fotokopisini alıp asıl belgeyi iade edecektir) veya noter onaylı örneği.

6- 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi.

7- Son 3 ay içinde çekilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf.

8- Oda üyeliği aidatı yatırıldığına ilişkin dekont.

 
alt