<
 

Üyelik Aidatı

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder.

Üye aidatları ilgili Birlik tarafından yıllık olarak belirlenir ve rehberler tarafından üyesi oldukları odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

        2020 Oda aidat ücreti

Eylemli : 650 TL

Eylemsiz: 120 TL

        Oda Üyelik Aidatı için Banka Hesap No

Garanti Bankası Trabzon Şubesi (Şube No: 158)
Hesap Sahibi: Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası
Hesap No. 6295487
IBAN: TR72 0006 2000 1580 0006 2954 87

 
alt