Meslek Odasına Üyelik

Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları kanunen zorunludur. Odaların yetki çevreleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup Trabzon Bölgesel Rehberler Odası’nın yetki çevresi; Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardağan, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop illerini kapsamaktadır.

Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir

 
alt