Ücretler & Sözleşmeler

Genel Hükümler Acente - Rehber
Hizmet Sözleşmesi
Müşteri - Rehber
Hizmet Sözleşmesi

2019 rehber taban ücretleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinde açıklanan 2015 rehber ücretleri ile ilgili olarak yeni Yönetmeliğimizde rehberlik ücretleri için “büyükşehir olan iller/büyükşehir olmayan iller” ayrımı bulunmamasına rağmen, Bakanlıkça taban ücretlerin bu şekilde belirlendiğini, ayrıca yeni Yönetmeliğimizde yer alan “aylık taban ücret” kaleminin de açıklanan ücretler içinde yer almadığını belirtmiş ve bu konuda girişimde bulunup sizleri bilgilendireceğimizi söylemiştik.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, web sitesindeki duyurusundan “Büyükşehir Olan İller” ve “Büyükşehir Olmayan İller” ibarelerini kaldırmıştır. 2017 yılı taban ücretleri, aşağıdaki şekilde yayımlanmaktadır:

Hizmet Grubu

Günlük Tur 479 TL
Transfer 241 TL
Gece Turu 241 TL
Paket Tur 578 TL
Aylık Ücret 4,790 TL

Öte yandan, aylık taban ücret belirlenmesi konusunda TUREB’den alınan yanıtta; “Meslek Yönetmeliğimizde yapılan düzenleme doğrultusunda 2015 yılından itibaren uygulanacak olan aylık taban ücretin belirlenmesine ilişkin birliğimizce yapılan talep üzerine, Bakanlık tarafından çalışmaların devam etmekte olduğu belirtilmiş ve belirleme yapıldıktan sonra da gerekli duyurunun yapılacağı bildirilmiştir” denilmektedir.

Rehber taban ücretleri, yılda bir kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentaların rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır.

 
alt